logo LPIS
Veřejný LPIS
Mobilní mapa zdarma
WMS služby LPIS

Představujeme Vám Český LPIS

Projekt Český LPIS představuje novou filozofii v řešení geografického informačního systému pro evidenci využití zemědělské půdy. Jeho základním smyslem je poskytovat kvalitní data o užívané zemědělské půdě v České republice. Účelem je bezproblémové zvládnutí administrace a kontroly žádostí o zemědělské dotace. Český LPIS je založen na jediné integrované centrální databázi v prostředí Oracle Spatial, která je aktualizována on-line v reálném čase prostřednictvím virtuální privátní sítě. Český LPIS je nezávislým referenčním registrem, který slouží farmářům jako rychlý zdroj informací o jimi užívané půdě. Na základě těchto informací mohou nejen spolehlivě vyplnit žádosti o dotace, ale také zjistit, jaká omezení se vztahují na jejich hospodaření.

Představujeme Vám řešení LPIS, díky kterému je možné od 1. května 2004 vyřizovat žádosti o zemědělské dotace a které zároveň Ministerstvu zemědělství dokázalo výrazně snížit náklady na provoz jednoho z klíčových segmentů jeho informačního systému.

Orná půda v systému LPIS LFA v systému LPIS

Co je Český LPIS

Český LPIS – Případová studie

Český LPIS – Pohled Ministerstva zemědělství

Ukázky

Ke stažení

English

  Mokřady v systému LPIS